அகம் புறம் IBC TAMIL தொலைக்காட்சி

அகம் புறம் IBC TAMIL தொலைக்காட்சி அகம் புறம் IBC TAMIL தொலைக்காட்சி
Watch the video

 IBC Tamil TV தொலைக்காட்சியில் 29-08-17 அன்றைய அகம் புறம் நிகழ்ச்சியில் பேரா. ஜவாஹிருல்லா கலந்து கொண்ட நிகழ்ச்சியின் தொகுப்பு. இரண்டு பாகங்களாக.

இரண்டாவது பாகம்